Διοργανωτές

Διοργανωτής


Στα πλαίσια της Βραδιάς του Ερευνητή 2018


Με την υποστήριξη


Με την συμμετοχή


Γίνε χορηγός του Mind the Lab

Για πληροφορίες σε σχέση με διαθέσιμα χορηγικά πακέτα επικοινωνήστε στο: theo@scico.gr

Ελληνικα